Monday, April 5, 2010

Kryzys zdecydowanie się pogłębia.

Ostatnio jest tyle wiadomosci, które są dla nas, Chrześcijan bardzo interesujące, że trudno jest się zdecydować od której zacząć.

Zacznę od świątyni jerozomskiej - jak już nam wiadomo, rabinistyczne proroctwo o rozpoczęciu budowy III ŚJ się nie sprawdziło. Nie oznacza, to, że plany są nieważne i nie oznacza to, że odbudowa się nie rozpocznie. Plany są zapięte na ostatni guzik, niemal wszystko jest gotowe od dłuzszego czasu włącznie z czerwonymi jałówkami, których jest co najmniej trzy.

Inna, nie mniej ważna kwestia zaczyna coraz wyraźniej rysować się na horyzoncie światowych pro szatańskich mediów.

Pogłębia sie stopniowo konflikt pomiedzy Syjonizmem i Kościołem Katolickim.

Ostatnio ukazało sie kilka artykułów skierowanych przeciwko Kościołowi.

Biskup Williamson - Podważając Holokaust, atakując Izrael

Znany z anstysemickich wypowiedzi biskup Williamson ponownie wyraził swoje obawy w związku Holoaustem w wywiadzie ze znanym z antysemickich wypowiedzi, Pierre Panetem.

Watykan chce przwrócić ekskomunikowanego biskupa do statusu biskupa.

"Papież i Kościół atakowani przez potężne siły"

- tym razem artykuł w polskiej gazecie - Gazeta.pl

- Benedykt XVI i Kościół są obiektem ataków ze strony "potężnych sił" - taką opinię wyraził amerykański pisarz katolicki, biograf Jana Pawła II George Weigel w wywiadzie dla niedzielnego wydania włoskiego dziennika "La Stampa".
Inny artykuł - Spreading the Big Lie (Rozpowszechniając wielkie kłamstwo) [EN] - omawia ataki znanej wokalistki Sinead O'Connor oraz ubolewa z powodu tzw Wielkiego Kłamstwa. Autor artykułu - George Weigel uważa za kłamstwo wszelkie informacje czy pomówienia, że obecny papież jest 'miękki' odnośnie przypadków pedofilli katolickiego kleru.

Autor nie wspomina o znanej wielu z nas sprawie Franklin Cover-up. Znacznie więcej na ten temat w w linku - Satanizm.

Jest także inny, bardzo obszerny artykuł Israela Shamira, w którym autor atakuje Syjonizm i Izrael twierdząc, że jeżeli KRK jest sądzony o odszkodowania za pedofillię, tym bardziej Izrael powinien być sądzony za oszustwa Żydów.

Darkness from the West. [EN]

W tym aspekcie polemizowałbym z Szamirem, ponieważ Izrael jest państwem a... przynajmniej teoretycznie Żydzo zamieszkujący inne państwa nie są obywatelami państwa Izrael czy też posiadają podwójne obywatelstwa.

Trudno sadzić państwo za oszustwa czy zbrodnie jego obywateli zwłaszcz mieszkających po za granicami tego państwa. Tymczasem biskupi i księża są bezposrednimi obywatelami Watykanu, są przez Watykan wyznaczani i nikt nie mówi o przestepstwach katolików ale oskarżenia padają przeciwko heriarchii Watykanu, która podlega ścisle jurysdykcji Kościoła.

Patrząc na owe wydarzenia widać coraz wyraźniej pogłębiającą się przepaść pomiędzy Bestią a ujeżdżającym ją Babilonem Wielkim.

Moze to być chwilowy kryzys ale może to być trwałe pogłebianie się owych stosunków.

I jest jeszcze trzecia część interesujących wiadomości. Nasilają się naciski na rząd USA o ukazanie na światło dzienne wszelkich informacji dotyczących UFO. Angla zrobiła to niedawno w raczej małym zakresie, niemniej UFO=lodzy coraz głosniej domagają się całkowitego ujawnienia wszelkich tajemnych dokumentów na ten temat.

Jest także spora grupa politków, którzy popierają badaczy zjawiska UFO.

Dla niewtajemniczonych - UFO to czysta dezinformacja. UFO do po prostu maskaradujące domony, którch celem jest przekonanie nas do tego, ze to oni, goscie z innych planet posiali życie na Ziemi i teraz chcą oni nam pomóc w stawianiu kolejnych kroków ku dalszemu rozwojowi naszej cywilizacji.

Jakimś dziwnym trafem większość wypowiedzi UFO jest przeciwna Biblii, Chrystusowi, a rozszerza dezinformacje wprost z szatańskiego podwórka, czyli New Age!

Więcej informacji w linku - http://www.zbawienie.com/ufo.htm

Moim zdaniem można zaobserwować wzmożone wysiłki świata w celu ustanowienia NWO. Wysiłki te zwiekszają się w każdym aspekcie. Zachodzi pytanie: czy Bóg im juz zezwolił na taką działalność? Jak wiemy z Listu do Tesaloniczan, czasy konca rozpoczną sie wtedy, kiedy Chrystus ustapi miejsca Człowiekowo Bezprawia.

2Th 2:7 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, 8 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. 9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów,
Owe wersety wyraźnie nam mówią, że wszystkie te elementy zmierzające do NWO będą mogły sie wydarzyć jedynie wtedy, kiedy Ja-szua ustąpi miejsca i pozwoli szatanowi działać nieomal bez jakichkolwiek ograniczeń.

Mozna więc zaryzykować twierdzenie, że szatańskie cuda będą widomym znakiem Czasów Końca - początkiem nieograniczonych rządów Szatana.

4 comments:

33wisla said...

Wielki Babilon moim zdaniem to cala cywilizacja upadłego człowieka od wyjscia z Edenu az po dzien dzisiejszy KRK to tylko czesc Wielkiego Babilonu jak wiemy nazwany Wielka Nierzadnica

33wisla said...

"W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i WSZYSTKICH, którzy zostali pomordowani na ziemi" Objawienie 18:24 KRK nie jest odpowiedzialny za smiec WSZYSTKICH pomordowanych na ziemi w tym Abla ktory tez wedlug tego wersetu moim zdaniem jest zaliczony do tych "wszystkich"

Unknown said...

A ona niewiasta przyobleczona była w purpurę i w szarłat, i uzłocona złotem i drogim kamieniem, i perłami, mając kubek złoty w ręce swej, pełen obrzydliwości i nieczystości wszeteczeństwa swego. A na czole jej było imię napisane: Tajemnica, Babilon wielki, matka wszeteczeństw i obrzydliwości ziemi. ( Niewiasta w purpurze ujeżdza Bestię -Babilon Watykan )

Unknown said...

Niewiasta przyobleczona w purpurę nie tylko w Europie wymordowała miliony ludzi ,w 2 amerykach tak samo było i pewnie znów tak będzie .Niewiasta nie jest głupia sama się nie macza we krwi ,kreuje i sponsoruje swoich kolesi jak ,Lenin ,Stalin,Hitler ,Bush i wielu innych zbrodniarzy .Wystarczy trochę pomyśleć przecież Watykan rabował cały świat przez setki lat więc posiadają nie zliczone ilości złota ,drogich kamieni ,ziemi itp. nie wspominając już o posiadaniu banków.A mówiąc: Biada, biada, miasto ono wielkie, które było obleczone w bisior, i w purpurę, i w szarłat, i uzłocone złotem, i kamieniem drogim, i perłami; gdyż w jednej godzinie zginęło tak wielkie bogactwo apok.18.16