Monday, March 23, 2009

W Izrael National News ukazał się bardzo interesujący artykuł.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/130501

Ameryka planuje opuszczeniu Izraela.

Z artykułu wynika, że nowy prezydent Obama planuje wycofanie wsparcia tak finansowego jak i moralnego i militarnego dla Izraela.

Wyglada na to, że siły syjonistyczne pogłębiają konflikt pomiedzy Kościołem Rzymsko-Katolickim. Dla niewtajemniczonych podaję, Babilon Wielki posiada wyrok od Boga i Bestia, czyli międzynarodowy syjonizm bedzie wykonawcą owego wyroku.

http://www.zbawienie.com/babilon.htm

Douglas J. Hagmann szef Northeast Intelligence Network powiedział w wywiadzie:

"The Obama administration is no friend to Israel, is no friend to the Jews in America and is no friend to democracy or freedom in America. …Just by his very appointments, we can see him filling positions of power with people who are anti-Semitic, who want to see Israel essentially dissolved as a nation, if not by diplomacy, then certainly by war."

"Administracja Obamy nie jest przyjacielem Izraela, nie jest przyjacielem Żydów w Ameryce i nie jest przyjacielem demokracji i wolnosci w Ameryce. ...Poprzez jego nominacje możemy widzieć jego obsadzającego pozycje władzy ludzmi, którzy są anty -Semitami, którzy chcą widzieć Izrael praktycznie rozwiązany jako naród, jeżeli nie przez dyplomacje, to zdecydowanie przez wojnę"

W jego raporcie Hagmann powiedział, że jego anonimowy informator ujawnił:

"Mam wiele powodów aby wierzyć, że, bazując na tym co widziałem na moim poziomie wtajemniczenia bezpieczeństwa podczas ostanich kilkunastu lat, że Izrael bedzie wkrótce pozostawiony sam sobie... lub gorzej." Wyjaśnił on, że że to moze sie wydarzyć wtedy kiedy ... "nasza administracja zacznie bardziej wspierać kraje arabskie pomocą finansową oraz militarną, podcinając w ten sposób siły obronne Izraela podczas wywierania nań presji niewykonalnych żądań, majacych cel zakonczenia istnienia tego narodu."

Hagmann powiedział Yonah, że złamał kody milczenia ponieważ przeszedł na emeryturę se swojej wysokiej pozycji oraz miedzy innymi dlatego, że jego wiedza NIN (Northeast Intelligence Network) pozycji jako pro izraelska oraz sposób w jaki są oceniane stosunki pomiędzy Ameryką i Izraelem.

Inny powód to... jego własne zrozumienie biblijnego aspektu postępujacego scenariusza.

Hagman twierdzi że złosliwe służby wywiadu są uzywane any odwrócić USA w kierunku bardziej anty Izrael oraz kierować sie bardziej w kierunku krajów islamskich.

"Doskonałym przykładem tego była strzelanina w Seatle dwa lata temu w centrum żydowskim. Dano rozkaz policji aby nie chronić synagogi oraz innych zydowskich centrów w Seatle, ale aby posiadać detale protekcji meczetów w Seatle".

Administracja amerykańska postępwała według wytycznych anty izraelskich wielokrotnie w przeszłości.

"W ten sposób widzimy w jaki sposób wywiad i polityka podczas spotkań często ze sobą kolidują...
administracja Obamy jest celowo wypełniona ludźmi, którzy są autentycznymi any - Izrael działaczami, ponieważ ich własny finansowy interes lub większa globalistyczna agenda nie zawiera ani Izraela ani USA jako suwerennych państw."

"Jakikolwiek powód, anty izraelaska postawa, pro islamscy działacze polityczni beda wyznaczani oraz lub nawet już zinfilttrowali niemalże wszystkie poziomy USA rządu. Są tam ludzie umieszczający antysemickie teksty w podręcznikach szkolnych, rozpowszechniają rewizjonistyczną historię Islamu, 9/11 i nawet są ludzie, którzy pozwalają promotowanie islamskich ideii we wszystkich aspektach zachodniej cywilizacji.:

To jedno źródło sygnalizujące pogłębiający się konflikt pomiędzy syjonizmem a Kościołem Katolickim.

W poniższym linku mamy następny segment ukazujący zasięg owego konfliktu.

http://www.zenit.org/article-25143?l=english

"In these days, during a night show on Channel 10, a series of horrible offenses were launched against our faith and consequently against us, Christians."

W artykule z 19 Lutego 2009 mamy informacje o Kanale 10 TV izraelskiej, która... (tłumaczę powyższe) W ostatnich dniach podczas niocnego programu Kanału 10 przeprowadzono serię ohydnych ataków przeciwko naszej wierze i w konsekwencji przeciwko nam, Chrześcijanom"

Według artykułu zaatakowano 'najświętsze figury' wiary w celu dyskredytacji oraz, jak zapewnił nas reżyser tego serialu, zniszczenia Chrześcijaństwa.

Znieważono tysiące Chrześcijan w Izraelu - lamentowali katoliccy przywódcy religijni.

Liderzy katoliccy wspomnieli także o publicznym paleniu kopii Nowego Testamentu kilka miesięcy wcześniej

Jak widać coraz wyraźniej, konflikt pomiedzy syjonizmem a KRK stopniowo się pogłębia.

Coraz wyraźniej widać możliwość, że Bestia kierowana przez Boga jest w stanie wykonać Jego wyrok na Babilonie Wielkim.