Thursday, June 25, 2009

Arka Przymierza będzie wkrótce ujawniona!

Dokładnie dzisiaj, to jest w piatek -26 Czerwca 2009.

O ile możemy wierzyć artykułowi z World Net Daily z tego linku -

http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=102119

Według patriarchy Kościoła Ortodoksyjnego w Etiopii, obwieści on światu w piatek Arkę Przymierza. która była do tej pory ukrywana przez wiele stuleci.Abuna Paulos jest obecnie we Włoszech i oczekuje spotkania z papieżem, podczas wywiadu z dziennikarzem agencji Adnkronos oświadczył on:

"Wkrótce świat będzie mógł podziwiać Arkę Przymierza, opisana w Biblii jako jako skrzynię kamiennych tablic prawa, któpre Bóg dostarczył Mojżeszowi i jest oto parwo w centrum poszukiwań i studiów przez stulecia."

"Arka Przymierza jest w Etiopii przez wiele wieków. Jako patriarcha widziałem ją sobiście na własne oczy i jedynie kilka wysoko kwalifikowanych osób mogło ja takze dotychczas ogladać"

Zgodnie z Paulosem, rzeczywista Arka była trzymana w jednym z kosciołów, ale w obronie skarbu kopie Arki były umieszczone w każdym kościele w Etiopii.

Arka podobno zawiera nie tylko Przykazania, ale także laskę Aarona oraz mannę!

Arka ta była noszona wokół murów Jerycha w siedmiodniowej procesji przed runieciem murów w dniu siódmym.

Możliwość, że jest to Arka podobno jest dobrze udokumentowana, aczkolwiek trwają dyskusje na ten temat. Tradycja datuje ją do roku 643. p.n.e.

Niemniej Słowo Boże mówi:

Jeremiasza 3: (16) A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach - mówi Pan - już nie będą mówić o Skrzyni Przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał, i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku ani też nie będą sporządzać nowej.

Objawienie 11: (19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.

---------------------------------------

Tyle luźno przetłumaczonego artykułu.

Moim zdaniem cała historia jest co najmniej podejrzana, przede wszystkim z uwagi na jeden ciekawy szczegół.

Kopie Arki były umieszczone w każdym kościele!


(According to Pauolos, the actual Ark has been kept in one church, but to defend the treasure, a copy was placed in every single church in Ethiopia.)

Czyli jest ich więcej niż jedna. Jak rozpoznać, która jest oryginalna? Skąd można wiedzieć, że ta okreslona jako oryginalna jest rzeczywistą Arką?

Cytowane wersety świadczą o tym, ze świat nie powinien znaleźć Arki i jej miejce jest w świątyni Bożej w niebie.

Inna rzecz, to kilka lat już znana teoria tzw. Blue Beam Project - http://www.zbawienie.com/bluebeam.htm który zakłada potężną akcję dywersyjną, mającą na celu podważenie wszystkich religii, w szczególności judaizmu i chrześcijaństwa. Ma się odnaleźć... Arka Przymierza i ma się okazać, że wszyscy źle zrozumieli Biblię i prawo Boga.Owa Arka ma ujawnić błędy wielu religii. Jak geocentryzm, ewolucja czy Wielki Wybuch, tak Da Vici Code czy inne spekulacje mają na celu zupełne podważenie Boga i Jego Słowa czyli Biblii.

Objawienie wyraźnie mówi o prpagandzie szatańskiej tuż przed czasami konca. Pozostaje nam cierpliwie czekać.

Zobaczymy oraz... pokusimy się o komentarz! :-)

http://www.zbawienie.com/

1 comment:

ra.wu said...

Może ta oryginalna arka ma pod spodem znaczek "copyright by Moses our Teacher" oraz certyfikat oryginalności przechowywany w szwajcarskim banku?
A może można ją rozpoznać mniej więcej tak jak rozpoznaje się bursztyn - potarta flanelową szmatką elektryzuje się i przyciąga głupców jak bursztyn kawałki papieru.
:D
Antychrześcijanin