Saturday, January 16, 2010

Skąd bierze się homoseksualizm?

Znalazłem na necie niezwykle interesujący film pod tym własnie tytułem, który logicznie wyjaśnia owo coraz bardziej powszechne zjawisko.Część druga.Z filmu tego wynika jasno, że prawidłowo funkcjonująca rodzina, czyli ojciec i matka wspólnie wychowujący spłodzone przez siebie dzieci gwarantują normalne wychowanie potomstwa.

Ponownie widać jak na dłoni, do czego prowadzi łamanie prawa Bożego.

Spójrzmy na tego radosnego psiaka na smyczy. Zdjęcie to jest niezwykle wymowne i ukazuje nam niezwykłą Prawdę.

Pies jest szczęśliwym psiakiem i ta smycz nieco mu przeszkadza. Nie widać tego po nim, ale widać wysiłek w kierunku wyzwolenia się z owej smyczy.

Jaki byłby rezultat nagłego uwolnienia?

Być może tuż za nim jest spora przepaść. Być może jest także droga z dużą ilością ruchu miejskiego.


Oczywiście pies nie zdaje sobie sprawy z jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, które mu niechybnie grozi. Nie podejrzewa nawet, że śmierć czycha na niego metr dalej.

Psiak ma szczęście i... właściciela który go kocha i nie pozwoli, aby stała mu się jakakolwiek krzywda.

Bóg jest takim naszym miłościwym Właścicielem ponieważ to On nas stworzył. On także nas miłuje i nie życzy nam żadnych krzywd czy nieszczęść.

Dlatego zaopatrzył nas w... smycz.

Ową smyczą jest Jego Prawo, Jego przykazania.

Jest wszakże jedna zasadnicza róznica pomiędzy nami a owym psem.

Pies nie ma możliwości wyzwolenia się ze smyczy.

Tymczasem my musimy sami założyć na siebie ową smycz - Bożych przykazań, które uchronią nas przed wieloma nieszczęściami i tragediami.

Musimy zaufać Stworzycielowi, którego celem jest nasze szczęście!Bóg, jako nasz Stwórca zna doskonale naszą naturę, nasze sposoby myślenia oraz niebezpieczeństwa, jakie na nas czychają. On w swej miłości do rodzaju ludzkiego stara się uchronić nas przed wieloma krzywdami, które wynikną z braku poszanowania dla Jego Prawa.

Jednym z nich jest zachowanie świętości związku małżeńskiego.

Małżeństwo jest podstawową komórką społeczną, przeciwko której rządy podległe Lucyferowi wypowiedziały wojnę. Ponieważ owe Prawa są norycznie łamane, rosną armie młodych ludzi, którzy nie tylko nie znają swoich rzeczywistych rodziców.

Ludzie ci nie znają pojęcia miłości do drugiego człowieka, miłości do dziecka czy do... współmałżonka. Ludzie ci są poważnie okaleczeni psychicznie z powodu zupełnego braku poszanowania przez własnych rodziców prawa Bożego odnośnie małżeństwa.

Przy okazji rośnie także potężna armia homoseksualistów, wspierana przez media i rządy, które doskonale wiedzą, że homoseksualizm jest smutnym końcem dla homo sapiens a nie chlubnym początkiem.

Dopiero ten film ukazuje nam przyczyny powstawania homoseksualizmu i ukazuje nam jakże sprawiedliwe i mądre są Boże przykazania, które nas chronią przed wieloma tragediami życiowymi.

Nasza cywilizacja dotrwała do dzisiejszych czasów dzięki poszanowaniu dla rodziny ludzkiej.

Niestety nierozumni władcy świata rozpoczęli walkę przeciwko rodzajowi ludzkiemu.

Znacznie więcej na temat rządów zwalczajacych rodzinę w linku - http://www.zbawienie.com

No comments: