Thursday, January 8, 2009

Niezwyka przenikliwość Słowa Bożego

Czytając ostatnio Słowo Boże zauważyłem pewne szczegóły uprzednio niezauważone prze ze mnie czy innych badaczy Biblii.

Objawienie 6:

15.A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie,
bogacze i możni,
i każdy niewolnik, i wolny
ukryli się do jaskiń i górskich skał.
16.I mówią do gór i do skał:
«Padnijcie na nas
i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie
i przed gniewem Baranka,
17.bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu,
a któż zdoła się ostać?»


Najciekawsza część podkreślona na czerwono. Jest to wręcz niezwykły przykład wiedzy oraz wnikliwości, zwłaszcza w tak odległa przyszłość.

Niemal 2000 lat temu Bóg przewidział, gdzie będą się chować prze Nim.

Więcej.. z teych wersetów wynika, że władcy tego świata bedą doskonale świadomi źródeł swojego niezwykle poważnego zagrożenia. Z ich komentarzy wynika, że będą oni doskonale zorientowani, nie tylko, że istnieje Bóg oraz Jego Syn Ja-szua. Będą także sobie zdawać sprawę z tego, że Bóg i Jego Syn są bliscy wykonania swego wyroku na nich i dlatego owe symboliczne błaganie ku skałom i górom, aby chroniły ich przeciwko gniewowi Bożemu.

Najwyraźniej władcy, manipulatorzy i orkiestratorzy wydarzeń światowych bedą sobie doskonale zdawali sprawę z tego, przeciwko komu oni walczą!

Istnieje także poważne podejrzenie że oni zdają sobie z tego sprawę już dzisiaj. Jednym z dowodów jest budowa sieci 'jaskiń' czyli tuneli podziemnych, najczęściej umiejscowionych pod górami i pagórkami.

Są tego setki i tajemnica o ich istnieniu nie jest już taką wielką tajemnicą.

W tej chwili oni niemal się z tym nie ukrywają.

Proszę o uważne obejrzenie tego filmu YouTube. Widać na nim wyraźnie technologie używane do kreowania takich tuneli oraz zakresu wysiłków i kosztów z tym związanych.

Film jest krótki, po angielsku ale... nie trzeba znać tego języka aby widzieć, co jest na nim przedstawione.
Inny film...Proszę sprawdzić pod tym adresem inne linki
związane z tym tematem .

Dla mnie odkrycie tak głębokiej wnikliwości prorockej Słowa Bożego jest kolejna gwarancją nie tylko wielkiej mocy naszego Stwórcy ale gwarancją na to, że po fali ucisku, jakiego spodziewamy się w przyszłości będzie On w stanie w pełni dotrzymać swego Słowa i zaprowadzić tutaj na Ziemi Królestwo Boże, po usunięciu wszelkich wpływów Szatana oraz jego rządów.

Prosty fakt budowania owych jaskiń czy tuneli jest wymownym przykładem na to, że słudzy Lucyfera zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa i w niezwykłej naiwności nie polegają oni na protekcji Szatana ale budują za nasze podatki owe przeogromne tunele, aby się w nich schować przed gniewem Ja-szua!

Czyż ma jakikolwiek sens chowanie się w jaskiniach przed Bogiem? Najwyraźniej rządząca elita Globalistów jest zupełnie pozbawiona realizmu oraz logicznego myślenia.

Bóg zapewnia nas, że nie umnką oni sądowi, jaki został im przeznaczony i wyrok na tych zbrodniarzach, przyczynach ludzkiej niedoli, przyczynach morza przelanej ludzkiej krwi i łez, zostanie w odpowiednim czasie wykonany. Koniec ich rządów jest bliski!

Wiedza prorocka Boga już niemal 1900 lat temu o owych 'jaskiniach' jest tego wymowną gwarancją.

Zanim oni pomyśleli o takim zabezpieczeniu się, On już o tym dużo wcześniej poelcił apostołowi Janowi napisać, aby nas nie tylko ostrzec ale i zbudować nas duchowo.

Chwała Ojcu oraz jego Barankowi. Amen!

1 comment:

Unknown said...

witam. Obserwuje pana blog od jakiegoś czasu i szczerze przyznam że jest on bardzo potrzebny. Porusza pan istotne tematy. Dzięki panu jestem świadoma całej sytuacji jaka się dzieje na świecie. Czytam artykuły z wielką ciekawością. Jeszcze raz dziękuję :)