Tuesday, July 14, 2009

Naiwność pracujących dla Globalizacji

Według wielu źródeł orkiestratorzy NWO planują wymordować 95% ludzkości.

Są na to dowody że takie plany istnieją, jednym z nich jest plan znany jako Georgia Guidestones.

Na zdjęciu w tym linku

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/25/Georgia_Guidestones_English_Full.jpg

...jest wyraźny tekst po angielsku, mówiący nam, że celem Elity jest zredukowanie mieszkańców ziemi do zaledwie 500 000 000 istnień.

Co planuje się z resztą?

Nietrudno się domyśleć i dlatego ścisła ochrona policyjna wszelkich posiedzeń Elity tłumaczy, dlaczego Globaliści ukrywają skwapliwie plany wymordowania reszty ludzkości. Taki jest też cel następnej wojny światowej, numer III, którą nam przygotowują Globaliści.

Oto tekst po polsku, wypisany na owych kamieniach.

* Utrzymujcie populację poniżej 500 mln w trwałej równowadze z przyrodą.
* Zarządzajcie mądrze reprodukcją — wzmacniając sprawność i zróżnicowanie.
* Zjednoczcie ludzkość nowym, żywym językiem.
* Obchodźcie się ze swą pasją, wiarą, tradycją i całością rzeczy ze spokojem rozumu.
* Chrońcie ludzi i narody uczciwymi prawami i sprawiedliwymi sądami.
* Pozwólcie rządzić się każdemu narodowi rozwiązując zewnętrzne kłótnie w sądzie międzynarodowym.
* Unikajcie niepotrzebnych praw i bezużytecznych urzędników.
* Równoważcie prawa jednostki z obowiązkami wobec społeczeństwa.
* Ceńcie prawdę, piękno, miłość, poszukiwanie harmonii z Nieskończonością.
* Nie bądźcie rakiem na Ziemi — pozostawcie miejsce dla natury, pozostawcie miejsce dla natury.

Źródło: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5414

UWAGA!!! SZOK!!!!!!!!

Jeżeli planuje się eliminację 95% ludzkości, oznacza to ze ponad 95% wielkich biznesów, korporacji, mediów, policji a także agentów działających dla Elity itd. nie będzie już nigdy potrzebne ponieważ nie będzie komu sprzedawać, liczba ewentualnych kupców spadnie o 95%!!!

Ponieważ planuje się jedynie minimalne wynagrodzenia dla pracujących pozotsałych przy życiu niewolników, spadek konsumpcji bedzie jeszcze mniejszy. Oznacza to likwidację biznesów bliską 98%!

Skoro ci ludzie będą już niepotrzebni, z uwagi na znajomość wielu oszustw, technik i zwyczajów Elity ludzie ci będą dla Elity… niebezpieczni.

Zwłaszcza, że ominie ich nagroda za ich wierną służbę i bedą w naturalny sposób odczuwali, że zostali w haniebny sposób wykorzystani oraz odebrano im obiecane liczne nagrody i przywileje. Ludzie ci bedą zrozpaczeni, przygnębieni, niektórzy bedą starli się to zmienić.

Ich wpływ na niewolników NWO będzie także zgubny, zwłaszcza z uwagi na ich znajomość trików Elity

Znając stan sumień Elity, (czy raczej zupełny ich brak) nie ulega żadnej wątpliwości, że Elita usunie jakiekolwiek zagrożenie dla swego istnienia i po prostu ludzie niezadowoleni i niebezpieczni zostaną także z grona żyjących wyeliminowani!

Przez ścięcie głowy lub... rozstrzelanie!!!

Ścięcie głowy bardziej ekonomiczne, ponieważ wszystkie części ciała będą niezniszczone i będzie to doskonały materiał dla Elity potrzebującej części zamienne na przeszczepy chorych organów.

Lucyfer jakoś nie będzie ich uzdrawiał. Takiem mocy on niestety nie posiada.

Czyli ci panowie, którzy zawzięcie pracują dla Elity Watykańsko Syjonistycznej podzielą los owych 95% przeznaczonych na zagładę.

Niemal wszyscy agenci gorliwi w rozsiewaniu doktryn lucyferiańskich oraz kłamstw lucyferianistów podzielą los tych, którzy teraz otwarcie sprzeciwiają się zbrodniczym planom Lucyferiańskiego Nowego Porządku Świata.

Zbrodniarze staną się... ofiarami. Podobnie jak Sadam Hussein, Lenin, Stalin, Hitler czy Jan Paweł I.

Oto nagroda za wierną służbę dla idei NWO!

Ku chwale Ojczyzny!:-)

1 comment:

Megakruk said...

Cóż, to trwało od wieków i trwa nadal - ale moim zdaniem na innym polu, a operacja nazywa się powolna degeneracja narodu ludzkiego poprzez jego fizyczne wyniszczenie. Pisałem do
pana meila w tej sprawie jednak bez odpowiedzi.
plan od wieków był ten sam, a najprościej realizowano go przez żołądek człowieka. W czasach Karola Wielkiego liczba dni przymusowego postu wynosiła ponad 150 dni. Za zabicie człowieka karano wtedy niską grzywną, za złamanie postu płacono głową. Nie wiem czy zauważa pan ten subtelny paralelizm. Otóż możnowładcom, o czym sam
pan pisze wywodzącym się z tych samych rodzin od czasów faraonów, zależy na utrzmywaniu słabych, pokornych niewolników, którym odcina się dostęp do wiedzy i światłą. Najprościej zrobić z człowieka niewolnika poprzez zdegenerowanie jego mózgu, to zaś najlepiej zrobić poprzez upośledzenie jego odżywienia. Stąd dzisiejsza niezmiernie popularna i wielce szkodliwa piramida żywieniowa, stąd posty i rozpropagowane jako zdrowotne diety niskokaloryczne i jarskie, stąd ludzie zamienieni w bezmyślne bydło, przeżuwające na pastwisku, dojone, strzyżone do skóry i w końcu zarzynane. To trwa od tysiącleci i nie potrzeba nawet rozstrzeliwania czy dekapitacji, degeneracja zabrnęła tak dalece, zamierzona oczywiście. W tej chwili osłabione organizmy załatwi cokolwiek silniejszego od zwykłego kataru...alergie, grypy, itd...